EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR
О колекцији · Библиотека града Београда

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

О колекцији

Дигитална колекција докумената са културно-образовних програма чува сећање на мноштво програма одржаних у Библиотеци града Београда. Настала је као део европског пројекта LoCloud.

О пројекту LoCloud

LoCloud је пројекат Best Practice Network суфинансиран средствима Европске комисије у оквиру програма CIP ICT-PSP. LoCloud обезбеђује подршку малим и средњим институцијама задужених за културно наслеђе како би им било омогућено да њихов садржај буде доступан преко Еуропеане.  Користи клауд технологије и обезбеђује низ микро услуга од којих корист имају и провајдери садржаја и крајњи корисници.

Конзорцијум

Окупља групу поузданих техничких партнера са специфичним знањима и искуством на кључним подручјима пројекта. Национални и регионални севиси за агрегацију и провајдери садржаја који ће обезбедити нови садржај и бити пилот имплементатори услуга на бази клауд технологије. Провајдери садржаја из специфичних области (специјализовани музеји, кућни музеји, јавне библиотеке и локални архиви).

Додавање новог садржаја Еуропеани

LoCloud тежи ка циљу да се Еуропеана обогати са више од четири милиона дигиталних извора из институција културе широм Европе. Еуропеана омугућава приступ милионима дигиталних објеката из европских музеја, библиотека, архива и других мултумедијалних колекција. Прикупља контекстуалне информације (метаподатке) о дигитализованој грађи и обезбеђује линкове ка њој на веб сајтовима релевантних провајдера садржаја. 

Подршка локалним институцијама задуженим за културно наслеђе

Грађа из локалних музеја, архива, библиотека, архелошких локалитета и других сличних институција још увек није у довољној мери презентована у Еуропеани и, уопштено, на интернету. LoCloud пружа подршку малим и средњим институцијама задужених за културно наслеђе са циљем да им помогне у представљању сопствених дигитализованих колекција и обезбеди њихову доступности кроз Еуропеану.

LoCloud и облак

LoCloud је развио инфраструктуру на клауд технологији за агрегацију метаподатака из локалних инстутуција културног наслеђа које немају довољно техничког капацитета за прикупљање дигиталног садржаја или немају приступ одређеној мрежи агрегације. Такође, ради се на обезбеђивању низа микро услуга као што су обогаћивање метаподатака (додавањем додатних информација, нпр. историјски називи места, тезауруси), вишејезични речници локалне историје или архелогије, Викимедијина апликација за управљање „корисничким доприносима“ и географско лоцирање. Ови сервиси ће обогатити садржај и повећати његову корисност и релевантност и тиме га учинити квалитетнијим за корисника.  

Географске локације

Географско лоцирање је важан аспекат локалне историје. Kорисницима oмогућава узајамно повезивање, на пример, музејске објекате са археолошким локалитетима или споменицима и архивским документима. LoCloud ставља акценат на географско лоцирање и развија алат за омогућавање обогаћивања дигитализованог садржаја географским подацима, нудећи кохерентније представљање постојећег дигиталног  културног наслеђа на датом локалитету.

LoCloud колекције

LoCloud је импленентирао софтвер за „лаку дигиталну библиотеку“ на клауд технологији, компатибилан са захтевима Еуропеане. На овај начин ће провајдерима података бити обезбеђен једноставан и скалабилан сервис за управљање и каталогизацију дигиталних објеката и мета података.